Regulamin

Domki Kunice
Regulamin

1. Ogólne postanowienia
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Medical Spa Kwiatowa w Łęczycy.
1.2. Korzystanie z usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Rezerwacje i Anulacje
2.1. Rezerwacje zabiegów można dokonywać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.
2.2. Anulacja zabiegu powinna zostać zgłoszona najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem. W przeciwnym razie, może zostać naliczona opłata anulacyjna.

3. Pobyt w Obiekcie
3.1. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00.
3.2. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania innych substancji psychoaktywnych.
3.3. Zachowaj należytą ostrożność przy korzystaniu z urządzeń i infrastruktury Spa.
3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o zgłoszenie ich personelowi obiektu.

4. Korzystanie z Basenu i Sauny
4.1. Przed skorzystaniem z basenu i sauny, Goście zobowiązani są do wzięcia prysznica.
4.2. Zabronione jest korzystanie z basenu i sauny przez osoby w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu.

5. Odpowiedzialność
5.1. Medical Spa Kwiatowa nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież wartościowych przedmiotów pozostawionych w pomieszczeniach obiektu.
5.2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia mienia obiektu spowodowane ich winą.

6. Postanowienia Końcowe
6.1. Medical Spa Kwiatowa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
6.2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu prosimy kierować do personelu lub za pośrednictwem podanego adresu e-mail.
6.3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej i obowiązuje wszystkich Gości Medical Spa Kwiatowa.


Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Medical Spa Kwiatowa w Łęczycy
Adres e-mail: medicalspakwiatowa@gmail.com

Odnajdź spokój i harmonię w komfortowych pokojach Medical SPA Kwiatowa w Łęczycy, gdzie relaks i naturalne piękno łączą się z profesjonalną troską o Twoje zdrowie, oferując wyjątkowe doświadczenie odnowy ciała i umysłu.
Sprawdź Dostępność
Medical SPA Kwiatowa